About Boku no Hero Academia Season 5, Episode 13 : Have a Merry Christmas!

Comedy Action Adventure Anime View More Boku no Hero Academia Episodes Here

It's Christmas at U.A. and the Class 1-A students celebrate with a Christmas party. Guest Stars: Seiran Kobayashi, Junichi Suwabe, Yoshimasa Hosoya, Koki Uchiyama, Kaori Nazuka, Yasuhiro Takato, Toshiki Masuda, Tasuku Hatanaka, Marina Inoue, Eri Kitamura, Akeno Watanabe, Kei Shindo, Kiyotaka Furushima, Toru Nara, Ryo Hirohashi, Kenta Ohkuma, Shuhei Matsuda, Masakazu Nishida, Hikaru Midorikawa, Tokuyoshi Kawashima, Rie Murakawa,

Other Video Links

Note: The following video streamings link(s) of Boku no Hero Academia S05E13 will open another window and leave the page upon click.

YOU MAY ALSO LIKE